Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van Stichting University MENU.
Een ieder die gebruik maakt van Stichting University MENU - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting University MENU spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen.
Stichting University MENU is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.
Stichting University MENU spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen.
Stichting University MENU is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Auteursrecht

Stichting University MENU spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren.
De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actie starter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Stichting University MENU, dan staat de actie starter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal.
De actie starter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting University MENU tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Payvision draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze
Over transacties worden door Payvision transactiekosten berekend. Stichting University MENU zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Payvision.
Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen.
De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

 Voor informatie over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen we je graag naar onze privacyverklaring op onze website.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Stichting University MENU maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken.
Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens.
Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting University MENU in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookiestatement.
Voor informatie over onze cookies, verwijzen we je graag naar onze Cookiestatement op onze website

Verwijderen van content

Stichting University MENU behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal.
Indien er een verschil is tussen de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie.
Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.